Moje Ocenianie Kształtujące
 
 
 
 
 

Ocenianie kształtujące wśród dorosłych

Wojciech Turewicz
Ocenianie kojarzy się nam głównie ze szkołą. I słusznie, ponieważ jej żyje koncentruje się wokół oceny. Wszystkie działania nauczycieli i uczniów są ostatecznie na nią ukierunkowane. A przecież wszyscy dorośli, dzieci, sąsiedzi, przyjaciele, zarządzający i podlegli im pracownicy także oceniają i podlegają ocenie. ...więcej...
 

Ocenianie zabija rozwój

Wojciech Turewicz
I co z tym ocenianiem kształtującym? W poprzednich artykułach starałem się przybliżyć Państwu kilka istotnych elementów tego oceniania. Podkreślałem, które z nich w sposób kluczowy zmieniają spojrzenie na ocenianie. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was nowym podejściem do oceniania. ...więcej...
 

Ocenianie Kształtujące pedagogiczną dominantą pracy szkoły

Wojciech Turewicz
To dobra wiadomość. Urodziliśmy się
w starej dobrej cywilizacji przemysłowej,
a przychodzi nam żyć i budować nową cywilizację wiedzy. Jesteśmy szczególnymi wybrańcami, bo jeszcze żadne pokolenie nie miało takiej możliwości przyglądania się, jak umiera stara i rodzi się nowa epoka. Kiedy mówimy, że zmienia się cywilizacja, to oznacza, że zmienia się źródło, które tę cywilizację napędza. ...więcej...

Ocenianie kształtujące - najnowsze badania

Temat opracował Piotr Ślusarczyk
Ocenianie kształtujące znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w teorii pedagogiki współczesnej, socjologii i teorii systemów, ale także w twardych danych empirycznych oksfordzkiego psychologa Kurta Fischera. Najnowsze badania naukowe wykonane kosztowną i niepozostawiającą wątpliwości metodą neuroobrazowania mózgu wskazują na fakt, że obecność nauczyciela wspierającego ucznia na zasadzie jednostkowo skierowanej informacji zwrotnej zwiększają efektywność kształcenia z początkowego poziomy 30% do poziomu 88%. Wzrost jest blisko trzykrotny. Niestety badania Kurta Fischera nie są szerzej znanie polskim pedagogom i psychologom. Myśli i dokonania Fischera propaguje w swoich pracach Aneta Łyżwa z Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS

Ocenianie kształtujące szansą na aktywne i skuteczne uczenie się – nauczanie

Julian Ochenduszko
Ważnym obszarem reformowania naszej oświaty stało się ocenianie osiągnięć uczniów. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 09.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania stanowiło bardzo istotny krok sprzyjający modernizacji oceniania na różnych poziomach kształcenia. Wyróżnienie komplementarnych (w założeniu) systemów oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego (egzaminów zewnętrznych) powinno pogłębić refleksję nad praktyką i skutkami oceniania szkolnego. ...więcej...

Wprowadzenie do oceniania kształtującego

Wojciech Turewicz
Nauczyciele litewscy biją na alarm! Ich poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone.
W środowisku oświatowym poziom agresji osiągnął stan zatrważający. Odnotowuje się coraz częściej przypadki przemocy fizycznej wobec nauczycieli, zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców. Uczniowie czują się bezkarni (system prawny),
a nauczycielom, czemu trudno się w tej sytuacji dziwić, puszczają nerwy. ... więcej...
 
 

OK.: Od coachingu do oceniania kształtującego

Wojciech Turewicz
Coaching to słowo coraz bardziej odrzucane w środowisku oświatowym. Czy słusznie? Zastanówmy się, czym może być coaching w oświacie ...więcej...
 

OK.: Szkoła bez ocen

Wojciech Turewicz
Z przyjemnością przeczytałem artykuł o inicjatywie rodziców w jednej z poznańskich szkół, którzy chcą założyć alternatywną szkołę bez ocen. Pomysł w moim przekonaniu jest szczególnie interesujący, ponieważ jest w nim zawarta głęboka wartość - stworzenie dziecku optymalnych warunków do pełnego rozwoju....więcej...
 

List Wojtka Turewicza

Drogi Julianie,
na ostatnim naszym spotkaniu wspomniałem Ci o obozie narciarskim,
na którym byłem instruktorem. Był to obóz szczególny pod wieloma względami
i dlatego chcę Ci o nim opowiedzieć. Sama nazwa obozu wskazuje,
że głównym jego celem była nauka jazdy na nartach i właśnie w tej nauce odkryłem, jak genialnym może być ona zajęciem... więcej...

Nasza szkoła jest O.K. czyli o ocenianiu kształtującym w Powiatowym Gimnazjum nr 21 w Otwocku

Agnieszka Wieczorek
Do tego, że należy się rozwijać, kształcić, doskonalić nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Tego wymaga i niekiedy wymusza na nas współczesność. Szczególnie w branży oświatowej mile widziane jest poszukiwanie nowych metod pracy, udoskonalanie swojego warsztatu pracy. Nauczyciele coraz uważniej przyglądają się nowoczesnym teoriom, czasem wiedzeni własną ciekawością, czasem namówieni przez znajomych, współpracowników.
W ostatnich latach nowym, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem nurtem w szkolnictwie staje się ocenianie kształtujące z całą swoją filozofią jakże odmienną od założeń tak powszechnego w szkole oceniania sumującego...   więcej ...

Moje wnioski z wprowadzania O.K. w klasie pierwszej Technikum Ochrony Środowiska


Dorota Wierzbińska-Dubaj wicedyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Uczyłam w tej klasie dwóch przedmiotów(…) ochrony powietrza(…) gospodarki odpadami(…) Na lekcjach
z ochrony powietrza wprowadziłam ocenianie kształtujące na lekcjach gospodarki odpadami stosowałam tylko niektóre elementy(…) ...więcej...

EKO-TUR INSTYTUT KSZTAŁCENIA
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Zadzwoń do nas

+48 22 841 62 08

© 2009 Instytut Kształcenia Eko-Tur
webmaster Katarzyna Dorycka